Arxiu del Blog

La dació en pagament, una pràctica “secreta”?

La dació en pagament

Publicat originalment al Setmanari de Comunicació DIRECTA, #269 (abril 2012)

[CAT]
-Feu tard. Aquest és el notari. Ha promès que serà una tomba. Us ha seguit algú?
-Per signar la dació en pagament, trobo que fan un gra massa! Que es pensen que fan res dolent?
-Veient com les gasten els del seu gremi, potser sí…

[CAST]
-Llegáis tarde. Este es el notario. Ha prometido que será una tumba. ¿Os ha seguido alguien?
-Para firmar la dación en pago, creo que exageran un poco. ¿Se pensarán que hacen algo malo?
-Viendo cómo las gastan los de su gremio, a lo mejor sí…

Comencen a sentir-se casos en què alguns bancs, després de pressions, ocupacions d’entitats bancàries i resistència davant els desnonaments, accedeixen a acceptar la dació en pagament, és a dir, acceptar el pis a compte de liquidar la hipoteca. Òbviament, de moment aquestes concessions no es publiciten, però sembla que la pressió ciutadana pot aconseguir canvis en les pràctiques bancàries.

L’origen de la bombolla immobiliària

L'origen de la bombolla immobiliària

El menú de cada dia

La banca guanya

Banc

Publicat originalment al Setmanari de Comunicació Directa, núm 245 (octubre 2011)

 Una cosa que he d’agrair als meus pares, d’entre moltes altres, és que no em deixaran com a herència una hipoteca. Això, i no tant el fet que no els agradi el rock o els pantalons estripats, demostra que són de tota una altra època.