Arxiu del Blog

La dació en pagament, una pràctica “secreta”?

La dació en pagament

Publicat originalment al Setmanari de Comunicació DIRECTA, #269 (abril 2012)

[CAT]
-Feu tard. Aquest és el notari. Ha promès que serà una tomba. Us ha seguit algú?
-Per signar la dació en pagament, trobo que fan un gra massa! Que es pensen que fan res dolent?
-Veient com les gasten els del seu gremi, potser sí…

[CAST]
-Llegáis tarde. Este es el notario. Ha prometido que será una tumba. ¿Os ha seguido alguien?
-Para firmar la dación en pago, creo que exageran un poco. ¿Se pensarán que hacen algo malo?
-Viendo cómo las gastan los de su gremio, a lo mejor sí…

Comencen a sentir-se casos en què alguns bancs, després de pressions, ocupacions d’entitats bancàries i resistència davant els desnonaments, accedeixen a acceptar la dació en pagament, és a dir, acceptar el pis a compte de liquidar la hipoteca. Òbviament, de moment aquestes concessions no es publiciten, però sembla que la pressió ciutadana pot aconseguir canvis en les pràctiques bancàries.