Daily Archives: Juliol 18, 2012

[Directa] “No al jardí de casa meva”

No al jardí de casa meva

Publicat originalment al Setmanari de Comunicació DIRECTA, #277 (juny2012)

[CAT]
-Sí, bé, l’oposició veïnal a les grans infraestructures és allò típic que els anglesos anomenen NIMBY, que són les sigles de “No al jardí de casa meva”, la cultura del no, bla, bla bla
-Jardí?! Des de quan tenim jardí a casa nostra?!
-I encara que en tinguéssim, entre línies de molt alta tensió, nuclears, tèrmiques, parcs eòlics, autopistes, línies d’AVE, etc., ja no ens hi cabria res més!

 [CAST]
-Sí, bueno, la oposición vecinal a las grandes infraestructuras es eso típico que los ingleses llaman NIMBY, que son las siglas de “No en el patio de mi casa”, la cultura del no, bla, bla bla…
-Patio?! ¡¿Desde cuando tenemos patio en casa?!
-Y aunque tuviéramos, entre líneas de muy alta tensión, nucleares, térmicas, parques eólicos, autopistas, líneas del AVE, etc., ¡ya no nos cabría nada mas!